Contact

Als u meer informatie wilt over Harmonie Vlijt en Eendracht, neem dan contact op via: info@harmonievlijteneendracht.nl

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Muzikale activiteiten

A-muzikale activiteiten

Karin Vos

Kees Bloemsaat

Bob Sikkema

Jeroen Wouters

Ger van Rosmalen

voorzitter@vlijteneendracht.nl

penningmeester@vlijteneendracht.nl

secretaris@vlijteneendracht.nl

jpcwouters72@gmail.com

gvr220258@hetnet.nl