Commissies

Veel handen maken licht werk. Om alle ideeën uit te werken beschikt harmonie Vlijt en Eendracht over diverse commissies. Hieronder staan de belangrijkste vermeld.

Als u contact wilt met één van deze commissies, kunt u contact op nemen met onze secretaris via: info@vlijteneendracht.nl

CMA

Commissie Muzikale Activiteiten.  (  C.M.A.  )

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van uitvoeringen, muziekprojecten , workshops etc. en bestaat uit de volgende leden :

David Peters

Jeroen Wouters

Maria Sikkema

Willem-Jan Verhoeven

MC

Muziekcommissie.  (  M. C.  )

Deze commissie verzorgt het muziekprogramma en zoekt stukken uit die gebruikt gaan worden bij uitvoeringen van het opleidings- en groot orkest en bestaat uit de volgende leden :

Egon Smit ( dirigent )

David Peters

Victor van den Berg

Harrie van de Donk

PR

Public Relations.  (  P.R.  )

Deze commissie houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van activiteiten van Harmonie Vlijt en Eendracht  in de breedste zin van het woord ( plaatselijke krant, facebook, posters etc. ) en zorgt voor het aantrekken van sponsoren  en bestaat uit de volgende leden :

Willem-Jan Verhoeven

Lieke Wouters

Anniek Soomers

Thomas van Rooij

Karin Vos

NMA

Niet Muzikale Activiteiten.  (  N.M.A.  )

Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van alle overige niet muzikale projecten zoals Verenigingsdag, Zetjes actie AH, Jaarmarkt etc. en bestaat uit de volgende leden :

Anniek Soomers

Jikke Wouters

Jesper Schouten

Kim Peters-Bloemsaat

Muziekbibliothecaris

Jose van Roestel

Instrumentenbeheer

Maria Sikkema

Digitale Muziekbibliotheek

Jose van Roestel

Opleidingen

Victor van den Berg

Boekenclub

Boekenclub

Deze commissie houdt zich bezig met het sorteren en opbergen van aangeboden boeken voor de periodieke Boekenmarkt die 6 x per jaar wordt georganiseerd in samenwerking met Boek-Winst en bestaat uit de volgende leden :

Maria Bloemsaat

Isabelle Kroes ( vrijwilliger )

Karin Vos

Maria Sikkema

Jeanne van Osta

Jos van Osta

Lidy Konings

Margreet van Rosmalen

Anita Timmermans ( vrijwilliger )