Informatie: Opleiding

V&E hanteert een opleidingsbeleid dat er op gericht is de continuïteit en de kwaliteit van de diverse orkesten binnen de vereniging te waarborgen. Om dit te kunnen realiseren beschikken wij over opleidingsmogelijkheden voor vrijwel alle blaasinstrumenten (hout en koper) alsmede slag/percussie-instrumenten welke in het harmonieorkest voorkomen.

De opleiding is onderverdeeld in onderstaande categorieën :

  • jeugd met een leeftijd tussen 8 en 18 jaar met of zonder theoretische  vooropleiding.
  • jong volwassenen vanaf 18 jaar met of zonder theoretische vooropleiding.
  • volwassenen  die ooit een instrument hebben gespeeld en hun kennis willen opfrissen.
  • volwassenen  die alsnog een instrument willen leren bespelen omdat het er in verleden nooit van kwam.

De opleidingen worden zowel intern  als extern  verzorgd en zijn in principe gericht op het, binnen daarvoor gestelde termijnen, behalen van diploma’s op HAFA-niveau A,B,C, en D. Na het eerste studiejaar (afhankelijk van het gekozen instrument soms 2e jaar), volgt opname in het zogeheten instapensemble waarin ervaring opgedaan wordt in het samen musiceren.

Afhankelijk van inzet en talent van de leerling wordt het derde leerjaar afgesloten met een examen voor het A-diploma. Met dit diploma wordt de leerling toegelaten tot het opleidingsorkest dat qua niveau en bezetting de schakel vormt tussen instapensemble en volwaardig harmonieorkest. Na nog eens gemiddeld 2 jaar studeren volgt een examen voor het B-diploma, en is men zover dat in het “groot harmonieorkest” meegespeeld mag worden. Genoemde periodes zijn, zoals al gezegd, sterk afhankelijk van inzet en talent, en moeten als richtlijn worden gehanteerd. Na het behalen van het B-diploma kan de leerling nog doorgaan voor C en D.

Leerlingen welke particulier lessen volgen bij Muziekinstituut Dongen-Gilze/Rijen, kunnen zich steeds bij aanvang van een nieuw cursusjaar ook aanmelden via V&E waarbij een  korting gegeven wordt op het lesgeldtarief van het Muziekinstituut. Zij hebben dan tevens het voordeel dat ze gratis deel kunnen nemen aan het opstapensemble, het opleidingsorkest, en in later stadium het groot orkest. Bovendien worden ze altijd betrokken bij alle activiteiten welke worden georganiseerd en ontvangen gratis ons periodiekblad “Optijd”.

Beschikt de leerling niet over een eigen instrument dan kan hij/zij dat tegen een geringe vergoeding bij ons huren mits het binnen de vereniging voorradig is. Is dit niet het geval, dan kunnen wij indien gewenst bemiddelen bij huren of kopen elders.

Voor inlichtingen omtrent opleidingen en tarieven kunt U contact opnemen met het secretariaat door een e-mail te sturen naar info@vlijteneendracht.nl.