Geschiedenis

Harmonie Vlijt en Eendracht is opgericht op 17 april 1876.

Aurora

Omstreeks 1870 moet de liedertafel ‘Aurora’, waaruit later de harmonie zou ontstaan zijn opgericht. Op 17 april 1876 werd uit Aurora een harmonie met 18 ‘werkende’ leden opgericht, waarnaast een afdeling zang met 9 leden en een afdeling toneel met 8 leden bleef bestaan (het jubileumconcert wordt dus op de werkelijke oprichtingsdatum gehouden!).

Directeur Kees Willemen kocht voor ƒ 100,-- 2e hands instrumenten, en de harmonie kon aan de slag. Enige tijd later werd er voor ƒ 10,-- een vaandel gekocht van een vereniging uit Breda die ter ziele was gegaan. De harmonie werd herdoopt tot Vlijt en Eendracht.

Vlijt en Eendracht groeide gestaag en behaalde een eerste prijs in de 2e afdeling in 1909.

In eerste instantie was de vereniging thuis bij Piet Kin, en na enige omzwerving en langs andere café’s werd in 1914 de zaal van Bartje Theeuwes de thuishaven, en dat is op de dag van vandaag nog zo, zij het dat die zaak in de loop der tijd uiteraard de nodige veranderingen heeft ondergaan en tegenwoordig “'t Boerke” heet.

 

Bergen en dalen

In 1936 behaald de harmonie een eerste prijs in de ere afdeling (toen in de hoogste afdeling) met directeur Melzer. Na dirigent Melzer volgden nog vele dirigenten: Vermeeren, Sluijs, Molenschot en Steenbergen. Eind jaren vijftig ging men naar de superieure afdeling. De eerste vrouwelijke muzikant diende zich aan. Dit moet voor een aantal een cultuurschok zijn geweest.

Na goede tijden kwamen eind jaren zeventig de slechte tijden, maar door de inspanningen van het orkest en dirigent Bert de Knegt (die helaas veel te vroeg is overleden), werd de harmonie in 1986 weer een springlevende harmonie. De jaren daarna werd de wederopbouw met dirigent Luc Moons voortgezet. Instap ensemble en leerlingenorkest wierpen hun vruchten af. Een orkest met circa 50 enthousiaste muzikanten met een zeer bekwame en inspirerende dirigent.

In 1999 neemt Arnold Wensink het stokje over van Luc Moons. Met Arnold Wensink zijn in de loop der jaren vele successen behaald. Onder andere het bondsconcours in Etten Leur, en op 28 november 2004 het concours in Veldhoven. Hier behaalde de harmonie gemiddeld 82,83 punten in de derde divisie. Voorheen was dit goed voor een eerste prijs. 

Kortom, zeker geen stoffige club die zuchtend en steunend haar 135-jarig bestaan heeft gehaald, maar een dynamische en levende vereniging uit Rijen, op weg naar het 150-jarig jubileum in 2026.