Nieuws

Apr 9, 2015

Op z'n Paas-best


Het was weer gezellig druk, op Paas-zaterdag, bij onze boeken- en platenmarkt!

Ingezonden door: webmaster

Vele bezoekers vonden iets van hun gading tussen de duizenden boeken en platen. We kunnen de boekenplanken weer aanvullen, want er is weer enige ruimte ontstaan. Vooral Nederlandse literatuur, engelse literatuur en reis-boeken waren in trek. Ook de LP’s werden goed doorgespit en afgenomen.

De opbrengst van de markt is, zoals bekend, geheel bestemd voor Harmonie “Vlijt & Eendracht”. Met teruglopende sponsoring, subsidies en donaties hebben wij dit geld hard nodig om onze harmonie en opleidingen blijvend te kunnen financieren. Wij zijn u, de afnemers en leveranciers van de boeken, veel dank verschuldigd.

Steeds kunnen wij natuurlijk aanvulling van boeken en platen gebruiken. Indien u, misschien tijdens de voorjaarsopruiming, uw boekenkast of zolder wilt opruimen zijn wij gaarne bereid u daarbij te helpen en boeken en platen bij u op te halen. Belt u dan even naar Ad de Hoon, telefoonnummer 06-20942491.

Noteert U de volgende marktdagen: 20 juni en 26 september 2015.
Hartelijk dank en hopelijk zien wij u weer op 20 juni a.s.!